Meritzo wellness Stress behandling

Stress är ett ord som används flitigt till vardags och en känsla som lätt smyger sig på i vardagslivets alla måsten.

Ursprungligen är stress en förmåga vi människor har för att klara en fysisk fara, i ett nödläge där vi behöver muskelmassa och kraft sätter stressen igång en reaktion i kroppen för att vi ska klara av den kortvariga tuffa situationen som uppstått.

Idag ser stress ut på ett helt annat sätt, vi har stress påslaget i kroppen igång stora delar av vår vakna tid för att hinna med alla måsten, är vi riktigt stressade jobbar våra hjärnor för fullt även när vi försöker sova. All denna stress medför såklart att kroppen bryts ned bit för bit och vi kan räkna med problem i kroppen både fysiskt och psykiskt.

Stress i lagom dos kan absolut vara till fördel för oss för att t ex. prestera bättre vid enstaka tillfällen, men långvarig stress utan möjlighet till vila och återhämtning är aldrig nyttigt för varken kropp eller själ.

Jag är utbildad stresspedagog och jag brinner för att vara en länk i ett arbete för att hitta olika vägar som leder till mindres stress och mer balans i livet.

Massage är ett mycket bra verktyg för att minska på stressen den ger oss stillhet, avslappning och återhämtning för både kropp och själ.

Under en behandling mot stress ger jag mycket skalp och huvudmassage för att få alla tankar att stilla sig för en stund. Lugn beröring, mycket värme och tyngd gör att du känner dig trygg och väl omhändertagen.Stress har många underliga sätt att visa sig i kroppen som hela tiden försöker ge oss signaler om obalans. En ökad medvetenhet där vi stannar upp och lyssnar in kroppen är viktig.

Massage, yoga, meditation är några vägar som hjälper oss att vara i nuet och ta hand om oss.

När vi får massage frisätts ett hormon i kroppen som heter oxytocin, det är ett ”lugn och ro” hormon som motverkar våra stresshormoner adrenalin och noradrenalin som pumpar ut i kroppen under stress.
När kroppen frisätter oxytocin känner oss avslappnade och väl tillfreds.

Massage är enligt mig den bästa tänkbara återhämtning som vi så väl behöver.
Meritzo wellness stress behandling
Meritzo wellness stress behandling
Meritzo wellness stress behandling