Maritzo wellness Chakra

Yogisk chakraflödesmassage

Yogisk chakraflödesmassage är en mycket kraftfull men varsam helkroppsmassage, som öppnar upp, balanserar och stimulerar kroppens energiflöde. Metoden kommer ursprungligen från den mångtusenåriga Indiska och Yogiska kunskapstraditionen.

Chakra är sanskrit och betyder energihjul, vi har sju stycken baschakra som vart och ett representerar en fysisk och en känslomässig mental del.
När vi är i balans och mår bra, flödar energin fritt i vår kropp, men när vi utsätter oss för stress, fysiska påfrestningar, svåra upplevelser, uppkommer blockeringar som förr eller senare visar sig i olika former av smärta och sjukdom både fysiskt och psykiskt.

Yogisk chakraflödesmassage balanserar hela människan. Den skapar ett flöde och startar en process som gör oss mer medvetna om våra begränsningar och mönster som håller oss tillbaka i livet. Den ger dig kraft och energi, löser spänningar, vitaliserar och renar kroppen från slaggprodukter, både fysiska och psykiska.

Chakraflödesmassage rekommenderas vid alla former av obalanser i kroppen. När du är trött, spänd, stressad, har svårt att sova, har huvudvärk, ont i kroppen, helt enkelt när du känner att du behöver extra energi. När du vill utvecklas, må bra och känna dig i balans.

Yogisk chakraflödesmassage innefattar även chakrabalansering, en enkel form av healing där terapeuten kan läsa in, känna av och lösa upp blockeringar i energibanorna. Vi har många chakran men vi pratar oftast om de sju stora chakrana.

  • Första Chakrat – Rotchakrat – relaterar till den fysiska, materiella världen, familj, trygghet, stabilitet.
  • Andra Chakrat – Sexualchakrat – relaterar till sexualitet, kreativitet, lust, glädje och relationer.
  • Tredje Chakrat – Navelchakrat – relaterar till personlig kraft, vilja, styrka. mod och självkänsla.
  • Fjärde Chakrat – Hjärtchakrat – relaterar till kärlek. medkänsla, förlåtelse och tacksamhet.
  • Femte Chakrat – Halschakrat – relaterar till inre och yttre kommunikation ( att höra sin inre röst ) och att utrycka det som är sant.
  • Sjätte Chakrat – Pannchakrat – relaterar till intuition, intellekt, vakenhet, klarsynthet.
  • Sjunde Chakrat – Kronchakrat – relaterar till en högre medvetandenivå, kunskap, visdom, insikt och frid.
Maritzo wellness Chakra